Ramazaan Bazaar launching at STO Supermart

Ramazaan Bazaar has officially been launched at STO Supermart. This promotion will last from 23rd April 2017 till 1st July 2017.
  View Gallery        Apr 22 2017

STO Media Briefing

STO MD Ahmed Shaheer briefed media on the change in fuel and staple. STO reduced Petrol price by 20 laari and Diesel price by 10 laari per litre effective from 23rd April 2017. Also Rice and Sugar price were reduced by 15% and Wheat Flour by 12% effective from 23rd April 2017 as well.
  View Gallery        Apr 20 2017

STO hosts Wheelchair handover ceremony

STO proudly hosts wheelchair handover ceremony at STO Henveiru Pharmacy. Late Nasira Abdulla's heir Aishath Najma sponsored the wheelchairs to people with disabilities. Former Disability Ambassador Ahmed Hishan coordinated this event.
  View Gallery        Apr 19 2017

Relocation of STO Staple godown to Male' Industrial Village

STO and Ministry of Housing and Infrastructure signed agreement on ministry of housing providing land area for the relocation of STO Staple godown.
  View Gallery        Apr 12 2017

"Beat Oral Cancer" Campaign Launching

Signing ceremony between STO and Cancer Society of Maldives on STO supporting "Beat Oral Cancer" Campaign.
  View Gallery        Apr 10 2017

Signing ceremony between STO and Fenaka

STO and Fenaka Corporation signed agreement on Supply,Calibration and Tank Storage Development Project today.
  View Gallery        Apr 9 2017

Sponsorship signing with between STO & FAM

STO MD Ahmed Shaheer and FAM president Bassam Adheel Jaleel signed on Minivan Championship 2017 and Male' League 2017 sponsorship agreement.
  View Gallery        Apr 5 2017

Launching of STO Supermart Whole Sale Promotion

STO Supermart whole sale promotion has been launched by STO Senior General Manager Fathimath Ashan today ( 4th April 2017).
  View Gallery        Apr 4 2017

Launching of STO Ramazaan Bazaar 2017

STO CFO Mohamed Mihad launched Ramazaan Bazaar 2017 at STO Home Improvement on 26th March 2017.
  View Gallery        Mar 27 2017

STO Emergency Medical Distribution Center established at Giyasudheen School

STO Emergency Medical Distribution Center established on 18th March 2017 will ensure efficient supply of necessary medicals throughout Maldives.
  View Gallery        Mar 18 2017

Press briefing on STO's Emergency Medical Distribution

STO's MD Ahmed Shaheer briefed media on the operations of STO's Emergency Medical Distribution Center.
  View Gallery        Mar 18 2017

Awareness session on Sustainable Development Goals

Awareness session on Sustainable Development Goals conducted by Ministry of Environment and Energy for the staff of STO.
  View Gallery        Mar 16 2017

Opening of a temporary STO pharmacy at flu clinic.

STO opened a temporary pharmacy at Thaajudheen School Flu Clinic.This pharmacy will provide 24-hour service. #STOCares
  View Gallery        Mar 14 2017

STO Media Briefing

STO's Managing Director Ahmed Shaheer briefed Media on 13th March 2017.
  View Gallery        Mar 13 2017

MOU signing between STO and Hope for Women

On International Women's Day, STO and Hope for women signed MOU on STO sponsoring work space for Hope for Women.
  View Gallery        Mar 8 2017

Inauguration of MR Vaccination station at STO

Inauguration of MR Vaccination station at STO by Minister of Health, Abdulla Nazim Ibrahim and STO MD Ahmed Shaheer. #STOCares #MRcampaignMV
  View Gallery        Mar 7 2017

STO signs MOU with WAMCO

STO signs MOU with Waste Management Corporation ltd to use the latter's waste management services. The two companies will corporate in promoting proper methods of waste management.
  View Gallery        Mar 5 2017

STO Supermart launches Cake & Wafers Fest 2017

Cake & Wafers Fest 2017 runs from 5th to 20th March at STO Supermart and offers discounts and delicious new products.
  View Gallery        Mar 5 2017

STO as a partner of Crime Prevention Campaign 2017

STO is the Trade Partner of Crime Prevention Campaign 2017, launched today by Maldives Police Service. #StoCares
  View Gallery        Feb 26 2017

Opening ceremony of Fiyavathi Outdoor Playground

Opening ceremony of Fiyavathi Outdoor Playground; a CSR initiative by STO took place on 25th February 2017 at Hulhumale. Minister of Gender and Family, Ms. Aminath Zenysha and STO MD, Mr. Ahmed Shaheer officially opened the outdoor playground. #STO Cares
  View Gallery        Feb 25 2017

STO and Ministry of Gender & Family signs MOU

STO and Ministry of Gender & Family signs MOU on STO sponsoring two teachers from Fiyavathi Kudakudhinge Hiya for 1 year. #STOCares
  View Gallery        Feb 22 2017

Corporate Maldives Gold 100 Gala

STO is a proud recipient of Corporate Maldives Gold 100 award presented to the 100 leading business entities in the Maldives.
  View Gallery        Feb 21 2017

Closing of Chocolate Fest promotion

Lucky draw winners of STO Supermart's Chocolate Fest was chosen last night. At an event held at STO Supermart, draws were taken by STO's General Manager, Fathimath Ashan and the partners of Chocolate Fest.
  View Gallery        Feb 20 2017

MOU signing between MACI & PSM

STO's MD Shaheer signed MOU on PSM tele-broadcasting a special programme on the Construction Industry. MACI signed the MOU with STO, Allied Insurance and Ooredoo.
  View Gallery        Feb 18 2017

Youth Career Expo 2017

STO took part in the Youth Career Expo 2017 which was held at Rehendhi School, Hulhumale on 18th February 2017.
  View Gallery        Feb 18 2017

MOU Signing between STO and Asandha

Agreement signing with Aasandha company on STO providing medical equipment to Hulhumale' Hospital.
  View Gallery        Feb 12 2017

Launching of "Hama Hitachi" AC Promotion

- އެސްޓީއޯ ހޯމްއިމްޕްރޫވްމަންޓްއިން ވިއްކާ ހިޓާޗީ ބްރޭންޑްގެ އޭސީ އަގުހެޔޮކޮށް "ހަމަ ހިޓާޗީ" ނަމުގައި 6 މަސްދުވަހުގެ ޕްރޮމޯޝަންއެއް މިއަދު ފައްޓައިފިއެވެ. އެސްޓީއޯގެ ރީޖަނަލް އައުޓްލެޓްސް ގައި މިޕްރޮމޯޝަން އަންނަ ހަފްތާއިން ފެށިގެން ކުރިޔަށް ދާނެއެވެ. ހަމަ މިޔާއެކު މިދިޔަ ހަފްތާގައި ވަނީ ހިޓާޗީ ބްރޭންޑް އެންބެސެޑާރއަކަށް އަލީ އަޝްފާގް ހަމަޖައްސާފައިއެވެ.
  View Gallery        Feb 12 2017

Ali Ashfaq as Hitachi Brand Ambassador!

ެސްޓީއޯ ހޯމްއިމްޕްރޫވްމަންޓްއިން ވިއްކާ ހިޓާޗީ ބްރޭންޑްގެ އެމްބެސަޑަރަކަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އަޝްފާގް (ދަނގަޑޭ) ހަމަޖައްސަައިފިއެވެ. މިއަދު އެސްޓީއޯ ހެޑް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެސްޓީއޯ ހޯމްއިމްޕްރޫވްމަންޓްއާއިއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި އަލީ އަޝްފާޤް ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ.
  View Gallery        Feb 9 2017

Launching of Chocolate Fest Promotion

ފާއިތުވި އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން މިއަހަރުވެސް އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓް އިން ޗޮކްލެޓްފެސްޓުގެ ނަމުގައި ޕޮރޮޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ. ފެބުރުއަރީ 09 އިން 20 އަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ މިޕޮރޮމޯޝަންގައި ތަފާތު ބްރޭންޑްތަކުގެ ޗޮކްލެޓުން ޑިސްކައުންޓް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
  View Gallery        Feb 8 2017

Celebrating 1st Anniversary of Rasfannu Opening

STO MD and Management took part in the function held to celebrate 1st Anniversary of Rasfannu opening.
  View Gallery        Feb 8 2017