Current Procurement & Tender Events

Times are stated in Maldives Time, MVT (GMT +5)TENDER FOR

  Head office cleaning
އެސްޓީއޯ ހެޑް އޮފީސް ބޭރު ދޮވެ، ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

  60-ADM/2017/

  Sep 12 2017

  View Tender Announcement

  Registration Deadline:   (9/19/2017 10:00:00 AM)
  Information Session:   (9/20/2017 3:00:00 PM)
  Tender Submission:   (10/2/2017 2:00:00 PM)

TENDER FOR

  Tender Notice - Funadhoo coastal protections work
ކ. ފުނަދޫ ކޯސްޓަލް އޭރިއާ ޕްރޮޓެކްޝަންގެ މަސައްކަތް

  60-ADM/2017/203

  Aug 29 2017

  View Tender Announcement

  Registration Deadline:   (9/13/2017 10:00:00 AM)
  Information Session:   (9/14/2017 2:00:00 PM)
  Tender Submission:   (9/28/2017 2:00:00 PM)

TENDER FOR

  Design and Build Landing Craft for STO
ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް

  60-ADM/2017/208

  Sep 13 2017

  View Tender Announcement

  Tender Submission:   (9/26/2017 11:59:00 PM)

Copyright © State Trading Organization plc. All rights reserved.

STO Head Office Building, Boduthakurufaanu Magu, Maafannu, Malé 20345, Republic of Maldives
Tel: (960) 3344 333