Current Procurement & Tender Events

Times are stated in Maldives Time, MVT (GMT +5)TENDER FOR

  Unloading at Gn. Fuahmulak
އެސްޓީއޯ ޏ. ފުވައްމުލަކު ފިހާރައަށް ބޯޓުތަކުން ގެންދާ މުދާ ބޭލުމާއި، ގުދަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

  60-ADM/2017/284

  Dec 17 2017

  View Tender Announcement

  Registration Deadline:   (12/25/2017 11:00:00 AM)
  Information Session:   (12/26/2017 2:00:00 PM)
  Tender Submission:   (1/3/2018 12:00:00 AM)

TENDER FOR

  Hiring a cleaning party for City Square Building
ސިޓީ ސްކުްއަރ ބިލްޑިންގ ކުނިކަހާ ފޮޅާ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

  60-ADM/2017/283

  Dec 17 2017

  View Tender Announcement

  Registration Deadline:   (12/24/2017 10:00:00 AM)
  Information Session:   (12/25/2017 10:30:00 AM)
  Tender Submission:   (1/2/2018 2:00:00 PM)

Copyright © State Trading Organization plc. All rights reserved.

STO Head Office Building, Boduthakurufaanu Magu, Maafannu, Malé 20345, Republic of Maldives
Tel: (960) 3344 333