Current Procurement & Tender Events

Times are stated in Maldives Time, MVT (GMT +5)TENDER FOR

  Installations of Air Conditions sold at STO Male' Region Shops
އެސްޓީއޯ ފިހާރަތަކުން (ކ. އަތޮޅު) ވިއްކާ އެއަރކޯން އިންސްޓޯލް ކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

  60-ADM/2018/32

  Feb 15 2018

  View Tender Announcement

  Registration Deadline:   (2/18/2018 10:00:00 AM)
  Information Session:   (2/19/2018 3:00:00 PM)
  Tender Submission:   (2/26/2018 3:00:00 PM)

TENDER FOR

  Hiring a vessel to transfer Construction Materials (Male' region)
އެސްޓީއޯގެ ފިހާރަތަކަށް ކަނޑުމަގުން މުދާ ގެންގޮސްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

  60-ADM/2018/28

  Feb 8 2018

  View Tender Announcement

  Registration Deadline:   (2/14/2018 10:00:00 AM)
  Information Session:   (2/15/2018 11:00:00 AM)
  Tender Submission:   (2/25/2018 2:30:00 PM)

TENDER FOR

  Hiring Unloading party – Hdh. Kulhudhufushi
އެސްޓީއޯ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ފިހާރައަށް ބޯޓުތަކުން ގެންދާ މުދާ ބޭލުމާއި، ގުދަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

  60-ADM/2018/33

  Feb 15 2018

  View Tender Announcement

  Registration Deadline:   (2/18/2018 9:00:00 AM)
  Information Session:   (2/18/2018 3:30:00 PM)
  Tender Submission:   (2/25/2018 2:00:00 PM)

Copyright © State Trading Organization plc. All rights reserved.

STO Head Office Building, Boduthakurufaanu Magu, Maafannu, Malé 20345, Republic of Maldives
Tel: (960) 3344 333